4.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 239/11


Felszámolási eljárás

Határozat az International Insurance Corporation (IIC) NV biztosítási szerződései hatályának lerövidítéséről

(Közzététel a pénzügyi felügyeletről szóló holland törvény 3:162. cikke (5) bekezdésének megfelelően)

2010/C 239/05

Biztosítótársaság

International Insurance Corporation (IIC) NV, INEAS és LadyCarOnline

Entrada 123

1096 EB Amsterdam

NEDERLAND

A határozat dátuma, hatálybalépése és jellege

2010. június 24., szükségintézkedés (noodregeling) (2010. augusztus 4-én közzétételre került)

2010. augusztus 4., a biztosítási szerződések hatályának lerövidítéséről szóló határozat (a pénzügyi felügyeletről szóló törvény 3:195. cikke (1) bekezdésének b) pontja). A biztosítási szerződések 2010. szeptember 1-jén megszűnnek.

Jelen közzétételére a pénzügyi felügyeletről szóló törvény 3:162. cikke (5) bekezdésének megfelelően van szükség. Az alábbi szöveget javasoljuk:

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS AZ INEAS BIZTOSÍTOTTJAI SZÁMÁRA

Az amszterdami körzeti bíróság 2010. augusztus 4-i végzésével különleges felhatalmazást adott M. Pannevis és P.H.M. Versteeg, az »INEAS« és »LADYCAR ONLINE« néven üzleti tevékenységet folytató INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION (IIC) NV társaságra (székhelye és irodája: Entrada 123, 1096 EB Amsterdam) vonatkozó szükségintézkedésben eljáró vagyonfelügyelők részére az IIC, mint biztosító által kötött biztosítási szerződések hatályának lerövidítésére, összhangban a pénzügyi felügyeletről szóló holland törvény (Wet op het Financieel Toezicht) 195. cikke (1) bekezdésének b) pontjával. E felhatalmazás alapján a vagyonfelügyelők 2010. augusztus 31. éjféli hatállyal megszüntették az INEAS valamennyi biztosítását. További információk a következő weboldalakon érhetők el:

 

http://www.ineas.nl

 

http://www.ineas.de

 

http://www.ladycaronline.de

 

http://www.ineas.es

 

http://www.ineas.fr”

Illetékes hatóság

Rechtbank Amsterdam

Felügyeleti hatóság

De Nederlandsche Bank

M.J.E. Geradts felügyelő bíró

Kinevezett felszámoló

M. Pannevis és P.H.M. Versteeg

Amstelveenseweg 638

1081 JJ Amsterdam

NEDERLAND

Irányadó jog

Hollandia: a pénzügyi felügyeletről szóló holland törvény 3.5.5. része