19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 340/34


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. září 2011 — De Buggenoms a další v. Komise

(Věc F-45/06 REV)

(Veřejná služba - Řízení - Návrh na obnovu řízení - Článek 119 jednacího řádu Soudu - Rozhodnutí Soudu - Návrh na obnovu řízení týkající se usnesení o vyškrtnutí věci v důsledku zpětvzetí návrhu - Překážka věci rozsouzené - Neexistence - Nepřípustnost zjištěná i bez návrhu)

2011/C 340/68

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Sandrine De Buggenoms a další (Hoeilaart, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na obnovu řízení podaný žalobci proti usnesení prvního senátu Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2010 ve věci F-45/06.

Výrok rozsudku

1)

Návrh na obnovu řízení se odmítá jako nepřípustný.

2)

Účastníci řízení, kteří podali návrh na obnovu řízení, nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení o obnově, ponese vlastní náklady řízení.