24.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 74/1


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2010/C 74/01

Data adoptării deciziei

28.10.2009

Numărul de referință al ajutorului

NN 54/09

Stat membru

Belgia

Regiune

Région de Bruxelles-Capitale

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Temei legal

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Servicii de interes economic general

Forma de ajutor

Subvenție directă, Alte forme de aport de capital

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

1996-2007

Sectoare economice

Activități din domeniul serviciilor

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

23.11.2009

Numărul de referință al ajutorului

N 463/09

Stat membru

Spania

Regiune

Galicia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Temei legal

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget anual: 3 milioane EUR; Buget global: 12 milioane EUR

Valoare

30 %

Durată (perioadă)

1.1.2010-31.12.2013

Sectoare economice

Furnizarea de energie electrică, gaz și apă

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm