24.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 74/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 74/01

Datum waarop het besluit is genomen

28.10.2009

Referentienummer staatssteun

NN 54/09

Lidstaat

België

Regio

Région de Bruxelles-Capitale

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Rechtsgrondslag

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Diensten van algemeen economisch belang

Vorm van de steun

Directe subsidie, Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1996-2007

Economische sectoren

Beperkt tot de dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

23.11.2009

Referentienummer staatssteun

N 463/09

Lidstaat

Spanje

Regio

Galicia

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Rechtsgrondslag

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 3 mln EUR; Totaal van de voorziene steun 12 mln EUR

Maximale steunintensiteit

30 %

Looptijd (periode)

1.1.2010-31.12.2013

Economische sectoren

Beperkt tot de elektriciteits-, water- en gassector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm