24.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 74/1


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 74/01

A határozat elfogadásának időpontja

2009.10.28.

Állami támogatás hivatkozási száma

NN 54/09

Tagállam

Belgium

Régió

Région de Bruxelles-Capitale

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Jogalap

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Általános gazdasági érdekű szolgáltatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, A tőkeintervenció egyéb formái

Költségvetés

Támogatás intenzitása

Időtartam

1996–2007

Gazdasági ágazat

Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2009.11.23.

Állami támogatás hivatkozási száma

N 463/09

Tagállam

Spanyolország

Régió

Galicia

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Jogalap

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett éves kiadás 3 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege 12 millió EUR

Támogatás intenzitása

30 %

Időtartam

2010.1.1–2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-, gáz- és vízellátás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm