24.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 74/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2010/C 74/01

Godkendelsesdato

28.10.2009

Referencenummer til statsstøtte

NN 54/09

Medlemsstat

Belgien

Region

Région de Bruxelles-Capitale

Titel (og/eller modtagerens navn)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Retsgrundlag

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Tjenester af generel økonomisk interesse

Støtteform

Direkte støtte, Andre former for kapitalindgreb

Rammebeløb

Støtteintensitet

Varighed

1996-2007

Økonomisk sektor

Serviceydelser

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

23.11.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 463/09

Medlemsstat

Spanien

Region

Galicia

Titel (og/eller modtagerens navn)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Retsgrundlag

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse 3 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse 12 mio. EUR

Støtteintensitet

30 %

Varighed

1.1.2010-31.12.2013

Økonomisk sektor

El-, gas- og vandforsyning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm