29.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/41


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 22/09

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 660/09

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Hamburg

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Stadthausbrücke 8

20355 Hamburg

DEUTSCHLAND

http://www.hamburg.de/umwelt

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Vorerwärmung von Kesselspeisewasser durch Wärmerückgewinnung

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

§ 44 LHO (Hamburg)

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

HOBUM Oleochemicals GmbH

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

1.7.2009

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Manifattura ta' kimiċi u prodotti kimiċi

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

EUR 0,01 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għal investiment ambjentali f’miżuri tal-iffrankar l-enerġija (Art. 21)

30 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 669/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Poland

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Udzielanie pomocy za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Artikuł 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 89, poz. 732)

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

18.6.2009-31.12.2013

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

PLN 80,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

100 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

80 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

60 %

20 %

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)

75 %

Għajnuna għal spejjeż ta’ drittijiet ta’ proprjetà industrijali għall-SMEs (Art.33)

100 %

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)

PLN 880 900

Għajnuna għas-self ta' persuna bi kwalifiki għolja (Art. 37)

PLN 200 000

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/spb/Konkurs/Rozporzadzenie%20o%20pomocy%20pulicznej.pdf

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 670/09

Stat Membru

L-Awstrija

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Oberoesterreich

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Amt der oberösterreichischen Landesregierung

Amt der oö LR

Dirketion Verfassungsdienst

4021 Linz

ÖSTERREICH

http://www.ooe.gv.at

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich für gewässerökologische Maßnahmen für Wettbewerbsteilnehmer

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

6.7.2009-31.10.2013

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 2,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għall-investiment li tgħin lill-impriżi li jmorru lil hinn mill-istandards Komunitarji għall-ħarsien tal-ambjent jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien tal-ambjent fin-nuqqas ta’ l-istandards Komunitarji (Art. 18)

10 %

24 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-595A8C2F-ACA92550/ooe/hs.xsl/86736_DEU_HTML.htm

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 671/09

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

East Midlands, West Midlands

Artikolu 87(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Birmingham City University

City North Campus

Birmingham

West Midlands

B42 2SU

UNITED KINGDOM

http://www.bcu.ac.uk

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

The HEFCE Economic Challenge Investment Fund (ECIF)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

A higher education corporation by virtue of the Education Reform Act 1988

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

27.4.2009-30.9.2010

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Manifattura, provvista tal-ilma; sistema ta' drenaġġi, immaniġġar tal-iskart u attivitajiet ta' rimedjazzjoni, kostruzzjoni, negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi, attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 0,33 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Oħrajn – Training Programme

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

80 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.bcu.ac.uk/docs/downloads/business/ECIF%20GBER%20Info%20for%20the%20BCU%20website%20-%203.08.09.doc

http://www.bcu.ac.uk/gber

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 673/09

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Northern Ireland

Artikolu 87(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry

Co. Down

Northern Ireland

BT34 2DE

UNITED KINGDOM

http://www.intertradeireland.com

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Fusion — Phase III

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

European Communities Act 1972

British Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex II of the Act empowers InterTradeIreland to invest, grant aid or lend for the purposes of its function

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modifikazzjoni XT 46a/04

Tul ta' żmien

8.6.2009-31.12.2013

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 2,50 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?ActiveTextDocId=1374459&source=OPSI

http://www.intertradeireland.com/index.cfm/area/information/page/State%20Aid