29.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/41


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 22/09

Referencenummer til statsstøtte

X 660/09

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Hamburg

Områder, der ikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Stadthausbrücke 8

20355 Hamburg

DEUTSCHLAND

http://www.hamburg.de/umwelt

Støtteordningens navn

Vorerwärmung von Kesselspeisewasser durch Wärmerückgewinnung

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

§ 44 LHO (Hamburg)

Støtteordning

Ad hoc-støtte

HOBUM Oleochemicals GmbH

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

1.7.2009

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af kemiske produkter

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden

0,01 EUR (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)

30 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html

Referencenummer til statsstøtte

X 669/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Poland

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Støtteordningens navn

Udzielanie pomocy za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Artykuł 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 89, poz. 732)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

18.6.2009-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

80,00 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

80 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

60 %

20 %

Støtte til tekniske gennemførligheds undersøgelser (artikel 32)

75 %

Støtte til små og mellemstore virksomheders udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

100 %

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport tjenester (artikel 36)

880 900 PLN

Støtte til lån af højt kvalificeret personale (artikel 37)

200 000 PLN

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/spb/Konkurs/Rozporzadzenie%20o%20pomocy%20pulicznej.pdf

Referencenummer til statsstøtte

X 670/09

Medlemsstat

Østrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Oberoesterreich

Blandede

Støtteydende myndighed

Amt der oberösterreichischen Landesregierung

Amt der oö LR

Dirketion Verfassungsdienst

4021 Linz

ÖSTERREICH

http://www.ooe.gv.at

Støtteordningens navn

Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich für gewässerökologische Maßnahmen für Wettbewerbsteilnehmer

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

6.7.2009-31.10.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

2,00 EUR (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end fællesskabs standarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelses niveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 18).

10 %

24 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-595A8C2F-ACA92550/ooe/hs.xsl/86736_DEU_HTML.htm

Referencenummer til statsstøtte

X 671/09

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

East Midlands, West Midlands

Artikel 87, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Birmingham City University

City North Campus

Birmingham

West Midlands

B42 2SU

UNITED KINGDOM

http://www.bcu.ac.uk

Støtteordningens navn

The HEFCE Economic Challenge Investment Fund (ECIF)

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

A higher education corporation by virtue of the Education Reform Act 1988

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

27.4.2009-30.9.2010

Erhvervssektor(er)

Fremstillingsvirksomhed, vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand, bygge- og anlægsvirksomhed, hovedafdeling G engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler, fast ejendom

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

0,33 GBP (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Andet — Training Programme

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

80 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.bcu.ac.uk/docs/downloads/business/ECIF%20GBER%20Info%20for%20the%20BCU%20website%20-%203.08.09.doc

http://www.bcu.ac.uk/gber

Referencenummer til statsstøtte

X 673/09

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Northern Ireland

Artikel 87, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry

Co. Down

Northern Ireland

BT34 2DE

UNITED KINGDOM

http://www.intertradeireland.com

Støtteordningens navn

Fusion — Phase III

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

European Communities Act 1972

British Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex II of the Act empowers InterTradeIreland to invest, grant aid or lend for the purposes of its function

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Ændring XT 46a/04

Varighed

8.6.2009-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

2,50 GBP (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

60 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?ActiveTextDocId=1374459&source=OPSI

http://www.intertradeireland.com/index.cfm/area/information/page/State%20Aid