24.4.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 112/6


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος του άρθρου 18 της Πράξης Προσχώρησης: μεταβατικά μέτρα

2.   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31996 L 0071: Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

32004 L 0038: Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77).

32011 R 0492: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).

1.

Το άρθρο 45 και η πρώτη παράγραφος του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ εφαρμόζονται πλήρως μόνον όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που συνεπάγεται προσωρινή κυκλοφορία εργαζομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ μεταξύ, αφενός, της Κροατίας και, αφετέρου, εκάστου των παρόντων κρατών μελών, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 2 έως 13.

2.

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και έως το τέλος διετούς περιόδου από την ημερομηνία προσχώρησης, τα παρόντα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν εθνικά μέτρα ή μέτρα που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες, με τα οποία ρυθμίζεται η πρόσβαση κροατών υπηκόων στις αγορές εργασίας τους. Τα παρόντα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα έως το τέλος πενταετούς περιόδου από την ημερομηνία προσχώρησης.

Κροάτες υπήκοοι οι οποίοι εργάζονται νομίμως σε παρόν κράτος μέλος την ημερομηνία προσχώρησης και μετέχουν στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους επί αδιάλειπτο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ή μεγαλύτερο θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους αλλά όχι στην αγορά εργασίας άλλων κρατών μελών που εφαρμόζουν εθνικά μέτρα.

Κροάτες υπήκοοι οι οποίοι μετέχουν στην αγορά εργασίας παρόντος κράτους μέλους μετά την προσχώρηση επί αδιάλειπτο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ή μεγαλύτερο απολαύουν επίσης των ιδίων δικαιωμάτων.

Οι κροάτες υπήκοοι που αναφέρονται στο δεύτερο ή τρίτο εδάφιο παύουν να απολαύουν των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια αυτά, εάν εγκαταλείψουν οικειοθελώς την αγορά εργασίας του συγκεκριμένου παρόντος κράτους μέλους.

Κροάτες υπήκοοι οι οποίοι εργάζονται νομίμως σε παρόν κράτος μέλος την ημερομηνία προσχώρησης ή κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής εθνικών μέτρων και οι οποίοι μετέχουν στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους επί χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών δεν απολαύουν των δικαιωμάτων του δευτέρου και τρίτου εδαφίου.

3.

Πριν από τη λήξη διετούς περιόδου από την ημερομηνία προσχώρησης το Συμβούλιο επανεξετάζει τη λειτουργία των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 2, βάσει εκθέσεως της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης αυτής, το αργότερο δε πρίν τη λήξη διετούς περιόδου από την ημερομηνία προσχώρησης, τα παρόντα κράτη μέλη απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή για το εάν θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν εθνικά μέτρα ή μέτρα που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες ή για το εάν θα εφαρμόζουν στο εξής τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011. Ελλείψει της κοινοποιήσεως αυτής, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

4.

Κατόπιν αιτήματος της Κροατίας, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μία ακόμη επανεξέταση. Η διαδικασία της παραγράφου 3 εφαρμόζεται και ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Κροατίας.

5.

Κράτος μέλος που διατηρεί εθνικά μέτρα ή μέτρα που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες στο τέλος της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς εργασίας του ή απειλής τέτοιας διαταραχής, και έπειτα από κοινοποίηση προς την Επιτροπή, να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τα μέτρα αυτά έως το τέλος επταετούς περιόδου από την ημερομηνία προσχώρησης. Ελλείψει της κοινοποιήσεως αυτής, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

6.

Κατά την επταετή περίοδο από την ημερομηνία προσχώρησης, τα κράτη μέλη στα οποία, δυνάμει των παραγράφων 3, 4 ή 5, εφαρμόζονται έναντι των κροατών υπηκόων τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, και τα οποία εκδίδουν άδειες εργασίας σε υπηκόους της Κροατίας για την παρακολούθηση της κατάστασης κατά την περίοδο αυτή, θα το πράττουν αυτομάτως.

7.

Τα κράτη μέλη στα οποία, δυνάμει των παραγράφων 3, 4 ή 5, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 στους κροάτες υπηκόους, μπορούν να προσφεύγουν στις διαδικασίες του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου έως το τέλος της επταετούς περιόδου από την ημερομηνία προσχώρησης.

Όταν κράτος μέλος του πρώτου εδαφίου υφίσταται ή προβλέπει διαταραχές της αγοράς εργασίας του, οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά το βιοτικό επίπεδο ή το επίπεδο απασχόλησης σε συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένο επάγγελμα, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη και τους παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία. Βάσει της ενημερώσεως αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να δηλώσει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 αναστέλλεται, πλήρως ή εν μέρει, προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση στην περιοχή αυτή ή στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Η Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή καθώς και για τη διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής της το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος και ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με την απόφαση αυτή. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, εντός δύο εβδομάδων από την απόφαση της Επιτροπής, να ζητήσει από το Συμβούλιο να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την απόφαση. Το Συμβούλιο αποφαίνεται επί του αιτήματος αυτού εντός δύο εβδομάδων, με ειδική πλειοψηφία.

Κράτος μέλος του πρώτου εδαφίου μπορεί, σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις, να αναστείλει την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, απευθύνοντας εκ των υστέρων αιτιολογημένη κοινοποίηση στην Επιτροπή.

8.

Καθ’ όσο διάστημα αναστέλλεται η εφαρμογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 βάσει των παραγράφων 2 έως 5 και 7, το άρθρο 23 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ εφαρμόζεται στην Κροατία έναντι των υπηκόων των παρόντων κρατών μελών καθώς και στα παρόντα κράτη μέλη έναντι των κροατών υπηκόων, υπό τους ακόλουθους όρους, στο βαθμό που αφορά το δικαίωμα εργασίας των μελών της οικογένειας των εργαζομένων:

η σύζυγος του εργαζομένου και οι κατιόντες τους που είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή που είναι εξαρτώμενα πρόσωπα τα οποία διαμένουν νομίμως με τον εργαζόμενο στο έδαφος κράτους μέλους την ημερομηνία προσχώρησης, έχουν, κατά την προσχώρηση, άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας αυτού του κράτους μέλους· Αυτό δεν ισχύει για τα μέλη της οικογενείας εργαζομένου που συμμετείχε νομίμως στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών,

η σύζυγος του εργαζομένου και οι κατιόντες τους που είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή που είναι εξαρτώμενα πρόσωπα τα οποία διαμένουν νομίμως με τον εργαζόμενο στο έδαφος κράτους μέλους από ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας προσχώρησης αλλά κατά την περίοδο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων που ορίζονται ανωτέρω, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους μόλις συμπληρώσουν τουλάχιστον 18μηνη διαμονή στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή από το τρίτο έτος μετά την ημερομηνία προσχώρησης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων μέτρων είτε αυτά είναι εθνικά είτε απορρέουν από διμερείς συμφωνίες.

9.

Στο μέτρο που ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ η οποία επαναλαμβάνει διατάξεις της οδηγίας 68/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί καταργήσεως των περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των εργαζομένων των κρατών μελών και των οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1) δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, η εφαρμογή του οποίου αναβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5, 7 και 8, η Κροατία και τα παρόντα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις αυτές, στο μέτρο που απαιτείται για την εφαρμογή των παραγράφων 2 έως 5, 7 και 8.

10.

Στις περιπτώσεις που εθνικά μέτρα ή μέτρα που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες εφαρμόζονται από τα παρόντα κράτη μέλη δυνάμει των ανωτέρω καθοριζόμενων μεταβατικών διατάξεων, η Κροατία μπορεί να διατηρεί σε ισχύ ισοδύναμα μέτρα έναντι των υπηκόων του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή κρατών μελών.

11.

Κάθε παρόν κράτος μέλος που εφαρμόζει εθνικά μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 και 7 έως 9, μπορεί να θεσπίζει, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, μεγαλύτερη ελευθερία κυκλοφορίας από αυτήν που υπάρχει κατά την ημερομηνία προσχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Από το τρίτο έτος μετά την ημερομηνία προσχώρησης, κάθε παρόν κράτος μέλος που εφαρμόζει εθνικά μέτρα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποφασίσει να εφαρμόσει αντ’ αυτών τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011. Η Επιτροπή ενημερώνεται για κάθε σχετική απόφαση.

12.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν σοβαρές διαταραχές ή απειλή διαταραχών σε συγκεκριμένους ευαίσθητους τομείς παροχής υπηρεσιών στις αγορές εργασίας Γερμανίας και Αυστρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να ανακύψουν σε ορισμένες περιοχές λόγω της διακρατικής παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 96/71/EK, και, ενόσω εφαρμόζουν, δυνάμει των ανωτέρω οριζόμενων μεταβατικών διατάξεων, εθνικά μέτρα ή μέτρα που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία κροατών εργαζομένων, η Γερμανία και η Αυστρία δύνανται, έπειτα από γνωστοποίηση προς την Επιτροπή, να παρεκκλίνουν από το άρθρο 56 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ προκειμένου να περιορίσουν, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κροατία, την προσωρινή κυκλοφορία των εργαζομένων των οποίων το δικαίωμα ανάληψης εργασίας στη Γερμανία και την Αυστρία υπόκειται σε εθνικά μέτρα.

Ο κατάλογος των τομέων υπηρεσιών που μπορούν να καλύπτονται από την παρέκκλιση αυτήν έχει ως εξής:

στη Γερμανία:

Τομέας

Κωδικός NACE (2), εκτός εάν ορίζεται άλλως

Κατασκευαστικός τομέας, Συμπεριλαμβανομένων των συναφών κλάδων

45.1 έως 4·

Δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ

Βιομηχανικός καθαρισμός

74.70 Βιομηχανικός καθαρισμός

Άλλες υπηρεσίες

74.87 Μόνο δραστηριότητες διακοσμητών εσωτερικού χώρου

στην Αυστρία:

Τομέας

Κωδικός NACE (3), εκτός εάν ορίζεται άλλως

Δραστηριότητες συναφείς με τη φυτοκομία

01.41

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

26.7

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

28.11

Κατασκευαστικός τομέας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών κλάδων

45.1 έως 4

Δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ

Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής προστασίας

74.60

Βιομηχανικός καθαρισμός

74.70

Κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες

85.14

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας και χωρίς παροχή καταλύματος

85.32

Στο μέτρο που η Γερμανία ή η Αυστρία παρεκκλίνουν από το άρθρο 56 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Κροατία μπορεί, έπειτα από κοινοποίηση προς την Επιτροπή, να λαμβάνει ισοδύναμα μέτρα.

Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για την προσωρινή κυκλοφορία των εργαζομένων στο πλαίσιο της διακρατικής παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Γερμανίας ή της Αυστρίας και της Κροατίας οι οποίες να είναι πιο περιοριστικές από εκείνες που επικρατούν κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης.

13.

Η εφαρμογή των παραγράφων 2 έως 5 και 7 έως 11 δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες πρόσβασης των κροατών υπηκόων στις αγορές εργασίας των παρόντων κρατών μελών οι οποίες να είναι πλέον περιοριστικές από εκείνες που επικρατούν την ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης.

Παρά την εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 12, κατά την περίοδο εφαρμογής εθνικών μέτρων ή μέτρων που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες, τα παρόντα κράτη μέλη δίνουν προτίμηση στους εργαζομένους οι οποίοι είναι υπήκοοι των κρατών μελών έναντι εργαζομένων οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.

Οι κροάτες διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που διαμένουν και εργάζονται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος ή οι διακινούμενοι εργαζόμενοι από άλλα κράτη μέλη και οι οικογένειές τους που διαμένουν και εργάζονται νομίμως στην Κροατία δεν τυγχάνουν πιο περιοριστικής μεταχείρισης απ’ ό,τι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νομίμως στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στην Κροατία αντιστοίχως. Πέραν τούτου, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ενωσιακής προτίμησης, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στην Κροατία δεν μπορούν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχειρίσεως απ’ ό,τι οι υπήκοοι της Κροατίας.


(1)  ΕΕ L 257, 19.10.1968, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 2003 (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33) και καταργήθηκε από τις 30 Απριλίου 2006 από την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

(2)  NACE: βλ. 31990 R 3037: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EE L 293, 24.10.1990, σ. 1).

(3)  NACE: βλ. 31990 R 3037: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1).