Subject of the case
Rezoliucinė dalis

Subject of the case

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1048/2008‑4) dėl protesto procedūros tarp ATB Norte, SL ir Bricocenter Italia Srl .

Bylos duomenys

>lt>13

Rezoliucinė dalis

Rezoliucinė dalis

1. Panaikinti 2009 m. rugsėjo 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1048/2008–4) tiek, kiek jame Apeliacinė taryba patenkina Bricocenter Italia Srl pateiktą apeliaciją dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų „reklamos“, „verslo reikalų valdymo“ ir „verslo administravimo“ paslaugų.

2. Atmesti likusią ieškinio dalį.

3. ATB Norte, SL, Bricocenter Italia ir VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procesui Bendrajame Teisme.