Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 28 септември 2009 г. (преписка R 1048/2008‑4) относно производство по възражение между ATB Norte, SL и Bricocenter Italia Srl

Данни, свързани с преписката

>lt>13

Диспозитив

Диспозитив

1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 28 септември 2009 г. (преписка R 1048/2008‑4), доколкото с него се уважава жалбата на Bricocenter Italia Srl пред апелативния състав относно услугите „реклама“, „управление на търговски сделки“ и „търговска администрация“, посочени в заявката за марка на Общността.

2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3) ATB Norte, SL, Bricocenter Italia и СХВП понасят направените от тях съдебни разноски в производството пред Общия съд.