20.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 222/47


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 mai 2016 – Jimenez Krause/Comisia

(Cauza F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 336, 16.11.2013, p. 32.