20.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 222/47


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta’ Mejju 2016 – Jimenez Krause vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 336, 16/11/2013, p. 32.