20.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/47


Civildienesta tiesas 2016. gada 4. maija rīkojums – Jimenez Krause/Komisija

(Lieta F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Tiesvedības valoda – franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 336, 16.11.2013., 32. lpp..