20.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 222/47


2016 m. gegužės 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Jimenez Krause/Komisija

(Byla F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 336, 2013 11 16, p. 32.