20.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/47


A Közszolgálati Törvényszék 2016. május 4-i végzése – Jimenez Krause kontra Bizottság

(F-93/13. sz. ügy) (1)

(2016/C 222/68)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 336., 2013.11.16., 32. o.