20.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 222/47


Virkamiestuomioistuimen määräys 4.5.2016 – Jimenez Krause v. komissio

(Asia F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 336, 16.11.2013, s. 32.