26.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 986/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Οκτωβρίου 2012

για την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επεβλήθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 383/2009 στις εισαγωγές ορισμένων PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), έπειτα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 383/2009 (2) («οριστικός κανονισμός»), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ισχύοντα μέτρα»).

2.   Αίτηση ενδιάμεσης επανεξέτασης

(2)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση από τον ECN Cable Group SL, έναν ισπανό παραγωγό καλωδίων («αιτών») για μερική ενδιάμεση επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(3)

Ο αιτών ζήτησε την εξαίρεση ορισμένων συρμάτων και συρματόσχοινων από το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το προϊόν το οποίο ζητήθηκε να εξαιρεθεί είναι τα πολύκλωνα συρματόσχοινα που αποτελούνται από επτά σύρματα μη κραματοποιημένου χάλυβα, επικαλυμένα ή επιψευδαργυρωμένα, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 3 mm και τα οποία ανταποκρίνονται στο διεθνές πρότυπο IEC 60888 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο / στο πρότυπο Cenelec UNE-EN 50189 («συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς»).

(4)

Ο αιτών παρέσχε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι τα βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που πρέπει να εξαιρεθεί διαφέρουν σημαντικά από εκείνα του υπό εξέταση προϊόντος το οποίο υπάγεται στα ισχύοντα μέτρα.

3.   Έναρξη διαδικασίας

(5)

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούσαν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης και κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή, δημοσίευσε, στις 4 Οκτωβρίου 2011, ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3) («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας») για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, το πεδίο της οποίας περιοριζόταν στην εξέταση του πεδίου του προϊόντος.

4.   Έρευνα επανεξέτασης

(6)

Η Επιτροπή πληροφόρησε επίσημα τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («οικεία χώρα») και όλα τα άλλα μέρη που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, δηλαδή τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς στην οικεία χώρα, τους χρήστες και τους εισαγωγείς στην Ένωση και τους παραγωγούς της Ένωσης, σχετικά με την έναρξη της έρευνας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(7)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια σε όλα τα μέρη για τα οποία γνώριζε ότι ενδιαφέρονται, καθώς και σε όλα τα άλλα μέρη που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(8)

Ελήφθησαν απαντήσεις στα ερωτηματολόγια από τον αιτούντα, δύο κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς, δώδεκα ενωσιακούς παραγωγούς PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων, δύο ενωσιακούς παραγωγούς αγωγών για γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, έξι χρήστες και δύο ενωσιακούς εισαγωγείς. Βάσει του πεδίου κάλυψης της μερικής επανεξέτασης, δεν ορίστηκε περίοδος έρευνας για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μερικής επανεξέτασης.

(9)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αξιολόγηση του κατά πόσον υπήρχε ανάγκη τροποποίησης του πεδίου των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ και πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις εξακρίβωσης στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων επιχειρήσεων:

ECN Cable Group SL Vitoria Gasteiz, Ισπανία,

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, SL, Σανταντέρ, Ισπανία,

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Κολωνία, Γερμανία,

Nedri Spanstaal, BV, Venlo, Κάτω Χώρες,

Gongyi hengxing Hardware Co., Ltd, επαρχία Henan, Κίνα,

Solidal Condutores Eléctricos SA, Esposende, Πορτογαλία,

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. SKA, Κρακοβία, Πολωνία.

Β.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

(10)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι το ίδιο με εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 1 του οριστικού κανονισμού, δηλαδή σύρματα από μη κραματοποιημένο χάλυβα μη επενδυμένα ή επικαλυμμένα, σύρματα από μη κραματοποιημένο χάλυβα επενδυμένα ή επιψευδαργυρωμένα και πολύκλωνα συρματόσχοινα από μη κραματοποιημένο χάλυβα, έστω και επενδυμένα ή επικαλυμμένα, με 18 σύρματα κατ’ ανώτατο όριο, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 3 mm, που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 και ex 7312 10 69, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Γ.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

1.   Ιστορικό

(11)

Τα σύρματα ή τα πολύκλωνα συρματόσχοινα προέντασης ή μετέντασης κατασκευάζονται από ανθρακοχάλυβα με υψηλή περιεκτικότητα σε χάλυβα και χρησιμοποιούνται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο για τον οπλισμό σκυροδέματος, για στοιχεία αιώρησης και για καλωδιωτές γέφυρες. Τα PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα κατασκευάζονται από χονδρόσυρμα χάλυβα.

(12)

Υπάρχουν κυρίως δύο διαφορετικοί τύποι PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων: εκείνα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές σκυροδέματος, που δεν είναι γαλβανισμένα, και εκείνα που χρησιμοποιούνται σε καλωδιωτές γέφυρες ή κρεμαστές γέφυρες, που είναι γαλβανισμένα. Τα γαλβανισμένα πολύκλωνα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται για κρεμαστές γέφυρες αντιπροσωπεύουν μόνο το 1 % περίπου της συνολικής ενωσιακής αγοράς PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων. Ως εκ τούτου, οι κύριοι χρήστες των PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων είναι επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο.

(13)

Ο αιτών είναι ισπανός παραγωγός αγωγών για εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος προϊόντος που ο αιτών ζητεί να εξαιρεθεί από τον ορισμό του προϊόντος είναι τα γαλβανισμένα πολύκλωνα συρματόσχοινα επτά συρμάτων που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς για εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας.

2.   Μεθοδολογία

(14)

Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον τα πολύκλωνα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς για εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό του προϊόντος του άρθρου 1 του οριστικού κανονισμού, εξετάστηκε εάν τα πολύκλωνα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς και άλλα PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα είχαν τα ίδια φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες τελικές χρήσεις. Εν προκειμένω, εκτιμήθηκε επίσης η εναλλαξιμότητα μεταξύ των πολύκλωνων συρματόσχοινων που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς για εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων που υπάγονται στα εν λόγω μέτρα στην Ένωση.

(15)

Ο αιτών πρότεινε να πραγματοποιηθεί διάκριση μεταξύ των δύο προϊόντων με τη χρήση προτύπων. Σύμφωνα με τον αιτούντα, τα PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο δεν πληρούν τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου IEC 60888 ή του ευρωπαϊκού προτύπου / του προτύπου Cenelec UNE-EN 50189. Αμφότερα τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται σε επιψευδαργυρωμένα σύρματα από χάλυβα που προορίζονται για χρήση σε πολύκλωνους αγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

3.   Διαπιστώσεις

3.1.   Φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά

(16)

Τα πρότυπα που αναφέρονται στην αίτηση και παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη (15) χρησιμοποιούνται μόνον όσον αφορά τους αγωγούς για γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι ενωσιακοί παραγωγοί PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων για τη χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα πρότυπα αυτά και, επομένως, οι απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις ως προς το εάν αυτά τα πρότυπα πληρούνται στην περίπτωση των γαλβανισμένων συρματόσχοινων που αποτελούνται από επτά σύρματα τα οποία χρησιμοποιούνται για κρεμαστές γέφυρες.

(17)

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα περισσότερα φυσικά χαρακτηριστικά/οι περισσότερες πρότυπες προδιαγραφές για τα εν λόγω δύο προϊόντα είναι τουλάχιστον εν μέρει συγκρίσιμα, αλλά, επίσης, αποκάλυψε ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη αναγνωρίσιμη φυσική διαφορά –γεγονός που επιτρέπει τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο προϊόντων- κατά τη σύγκριση των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς για εναέριες γραμμές με το πρότυπο που χρησιμοποιείται για τον προεντεταμένο χάλυβα στον κατασκευαστικό κλάδο.

(18)

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 10337 για τον προεντεταμένο χάλυβα, που χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, «η διάμετρος του κεντρικού σύρματος είναι τουλάχιστον κατά 3 % μεγαλύτερη από τη διάμετρο των εξωτερικών ελικοειδών συρμάτων» (σημείο 7.1.3 του προτύπου), ενώ, σύμφωνα με το πρότυπο για τους εναέριους αγωγούς (EN 50182), τα σύρματα σε ένα γαλβανισμένο πολύκλωνο συρματόσχοινο επτά συρμάτων που χρησιμοποιείται ως πυρήνας από χάλυβα έχουν όλα την ίδια διάμετρο.

(19)

Οι διαφορές στο πάχος του κεντρικού σύρματος μπορούν να επαληθεύονται με τη χρήση εξοπλισμού που είναι σε θέση να μετρήσει το πάχος των συρμάτων. Ως εκ τούτου, αυτός ο τύπος προϊόντος μπορεί να διακριθεί από άλλους τύπους του υπό εξέταση προϊόντος.

(20)

Ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία, εν περιλήψει, συμφώνησαν ότι είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο τύπων προϊόντων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3.2.   Βασικές τελικές χρήσεις και εναλλαξιμότητα

(21)

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι δύο τύποι προϊόντων έχουν διαφορετικές, διακριτές εφαρμογές και χρησιμοποιούνται σε δύο διαφορετικές βιομηχανίες. Τα PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ τα συρματόσχοινα των οποίων ζητήθηκε η εξαίρεση χρησιμοποιούνται ως πυρήνας υποστήριξης στους αγωγούς των εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας στην καλωδιακή βιομηχανία.

(22)

Επιπλέον, λόγω των διαφορετικών προδιαγραφών κάθε τύπου προϊόντος, δεν είναι δυνατή η εναλλαξιμότητα στις εφαρμογές για τα PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα και για τα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς.

(23)

Με βάση τα στοιχεία αυτά, θεωρείται ότι υπάρχουν σημαντικές βασικές φυσικές και τεχνικές διαφορές μεταξύ των PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων και των συρματόσχοινων που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς για εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, και ότι οι διαφορές αυτές είναι αναγνωρίσιμες.

3.3.   Προϊόν που αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής έρευνας

(24)

Καμία από τις εταιρείες που συνεργάστηκαν κατά την αρχική έρευνα (επτά ενωσιακοί παραγωγοί, επτά παραγωγοί-εξαγωγείς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τέσσερις μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς στην ΕΕ και επτά χρήστες) δεν συμμετείχε στην κατασκευή και/ή εμπορία συρμάτων που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα για αγωγούς. Από την αρχική έρευνα είναι εμφανές ότι δεν είχαν συγκεντρωθεί οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τα σύρματα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς.

(25)

Συνεπώς, φαίνεται ότι παρόλο που τα σύρματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς δεν είχαν αποκλειστεί ρητά, η έρευνα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχε σκοπό να τα συμπεριλάβει στο υπό εξέταση προϊόν.

4.   Ισχυρισμοί για πιθανή καταστρατήγηση των ισχυόντων μέτρων

(26)

Μερικά ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων εάν τα σύρματα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα για αγωγούς εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων.

(27)

Ωστόσο, τα γαλβανισμένα πολύκλωνα συρματόσχοινα επτά συρμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στους αγωγούς για εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας πωλούνται μη περαιτέρω επικαλυμμένα, ενώ τα γαλβανισμένα πολύκλωνα συρματόσχοινα επτά συρμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή γεφυρών, στοιχείων αιώρησης και αιολικών γεννητριών είναι, ως επί το πλείστον, περαιτέρω επικαλυμμένα με πολυαιθυλένιο και κερωμένα ή λιπασμένα για αναμενόμενη διάρκεια ζωής 50 ετών και άνω.

(28)

Κατά την έρευνα, ταυτοποιήθηκε μία μόνον εφαρμογή των γαλβανισμένων PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων που δεν είναι περαιτέρω επικαλυμμένα: για την προσωρινή στήριξη γεφυρών στη διάρκεια της οικοδομικής διαδικασίας. Ωστόσο, αυτή η εφαρμογή αντιπροσωπεύει μόνο μικρό ποσοστό της, ούτως ή άλλως, μικρής αγοράς όλων των εφαρμογών των γαλβανισμένων PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων (βλέπε αιτιολογική σκέψη 12).

(29)

Επομένως, οι διάφορες κατηγορίες συρμάτων είναι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων εύκολα διακριτές μεταξύ γαλβανισμένων και μη γαλβανισμένων και, εντός της ομάδας των γαλβανισμένων, μεταξύ επικαλυμμένων και μη επικαλυμμένων, γεγονός που καθιστά εφικτό τον έλεγχο.

(30)

Επιπροσθέτως, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ απαιτεί για τις τυπικές/παραδοσιακές «εφαρμογές PSC» εθνική έγκριση για τη χρησιμοποίηση PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η διαδικασία έγκρισης είναι πολύ λεπτομερής και είναι υποχρεωτικό να αποκαλύπτεται η ποιότητα και ο προμηθευτής του χονδροσύρματος, οι εγκαταστάσεις παραγωγής, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, οι εργαστηριακές δοκιμές κ.λπ.

(31)

Σε μερικές περιπτώσεις, η εθνική διαδικασία έγκρισης μπορεί —σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ— να αντικατασταθεί από «έλεγχο ποιότητας, ανά παρτίδα, κατά την παραλαβή» ή από «έγκριση συγκεκριμένου έργου».

(32)

Σε αμφότερες, όμως, τις περιπτώσεις, πιστοποιείται από ανεξάρτητο τεχνικό εμπειρογνώμονα ότι τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων PSC. Οι διαδικασίες αυτές παρέχουν πρόσθετες διαβεβαιώσεις αναφορικά με τυχόν απόπειρες καταστρατήγησης των μέτρων.

(33)

Επιπροσθέτως, οι διάφοροι τύποι προϊόντος μπορούν να διακριθούν, αν είναι αναγκαίο, με τη χρήση ειδικών οργάνων/εξοπλισμού μέτρησης σε περιπτώσεις που απαιτείται ο εκτελωνισμός γαλβανισμένων μη περαιτέρω επικαλυμμένων πολύκλωνων συρματόσχοινων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(34)

Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος καταστρατήγησης είναι ελάχιστος.

Δ.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(35)

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις δείχνουν ότι τα σύρματα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα για αγωγούς και άλλα PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα που υπόκεινται στα εν λόγω μέτρα δεν έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ούτε τις ίδιες τελικές χρήσεις. Τα δύο προϊόντα έχουν διαφορετικές τελικές χρήσεις, στοχεύουν σε διαφορετικές αγορές και δεν είναι εναλλάξιμα. Επιπλέον, τα σύρματα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς δεν διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας. Σε αυτή τη βάση, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα σύρματα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα για αγωγούς και άλλα PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα είναι δύο διαφορετικά προϊόντα.

(36)

Βάσει των ανωτέρω, και δεδομένου ότι θα μπορούσε να καθορισθεί ότι τα σύρματα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς μπορούν να διακριθούν από το υπό εξέταση προϊόν, τα εν λόγω σύρματα θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο του προϊόντος που καλύπτουν τα ισχύοντα μέτρα.

(37)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων έχουν εξαχθεί τα ανωτέρω συμπεράσματα. Χορηγήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη προθεσμία εντός της οποίας μπορούσαν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Δεν ελήφθη καμία απάντηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό συμπέρασμα.

E.   ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(38)

Δεδομένου ότι η τρέχουσα διαδικασία περιορίζεται στο να επιφέρει διευκρινίσεις όσον αφορά το πεδίο του προϊόντος, και επειδή τα σύρματα που χρησιμοποιούνται ως πυρήνας από χάλυβα σε αγωγούς δεν καλύφθηκαν στην αρχική έρευνα και στα επακόλουθα μέτρα αντιντάμπινγκ, θεωρείται σκόπιμο οι διαπιστώσεις να εφαρμοσθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του οριστικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εισαγωγών που υπόκειντο σε προσωρινούς δασμούς μεταξύ της 16ης Νοεμβρίου 2008 και της 13ης Μαΐου 2009. Η Επιτροπή δεν έχει διαπιστώσει επιτακτικό λόγο για την παρεμπόδιση της εν λόγω αναδρομικής εφαρμογής.

(39)

Συνεπώς, για εμπορεύματα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 383/2009, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που έχουν πληρωθεί ή εγγραφεί στους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 383/2009 και οι προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ που έχουν εισπραχθεί οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου κανονισμού θα πρέπει να επιστραφούν ή να διαγραφούν. Για την επιστροφή ή τη διαγραφή πρέπει να υποβληθεί αίτηση στις εθνικές τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την εφαρμοστέα τελωνειακή νομοθεσία. Εάν οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 236 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4) έχουν εκπνεύσει πριν από τις ή στις 26 Οκτωβρίου 2012 ή εάν πρόκειται να εκπνεύσουν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή, παρατείνονται, έτσι ώστε να εκπνεύσουν έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 383/2009, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρμάτων από μη κραματοποιημένο χάλυβα, μη επενδυμένων ή μη επικαλυμμένων, συρμάτων από μη κραματοποιημένο χάλυβα επενδυμένων ή επιψευδαργυρωμένων, και πολύκλωνων συρματόσχοινων από μη κραματοποιημένο χάλυβα, έστω και επενδυμένων ή επικαλυμμένων, που δεν περιέχουν περισσότερα από 18 σύρματα, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 3 mm, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 και ex 7312 10 69 (κωδικοί Taric 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 και 7312106991), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τα γαλβανισμένα (αλλά χωρίς περαιτέρω υλικό επικάλυψης) πολύκλωνα συρματόσχοινα επτά συρμάτων, στα οποία η διάμετρος του κεντρικού σύρματος είναι ίση ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό μικρότερο του 3 % από τη διάμετρο οποιουδήποτε από τα άλλα 6 σύρματα δεν καλύπτονται από τον οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ.».

Άρθρο 2

Για εμπορεύματα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 383/2009, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που έχουν πληρωθεί ή εγγραφεί στους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 383/2009 στην αρχική του έκδοση και οι προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ που έχουν εισπραχθεί οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου κανονισμού επιστρέφονται ή διαγράφονται. Για την επιστροφή ή διαγραφή υποβάλλεται αίτηση στις εθνικές τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την εφαρμοστέα τελωνειακή νομοθεσία. Εάν οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 236 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 έχουν εκπνεύσει πριν από τις ή στις 26 Οκτωβρίου 2012 ή εάν πρόκειται να εκπνεύσουν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή, παρατείνονται, έτσι ώστε να εκπνεύσουν έξι μήνες μετά τις 26 Οκτωβρίου 2012.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Μαΐου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Σ. ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 118 της 13.5.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 291 της 4.10.2011, σ. 6.

(4)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.