20.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 344/3


Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2016/C 344/03)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

20.8.2016.

Trajanje

20.8.2016. – 31.12.2016.

Država članica

Belgija

Stok ili skupina stokova

NEP/8ABDE.

Vrsta

Škamp (Nephrops Norvegicus)

Zona

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

25/TQ72


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.