20.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 222/50


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 3. maja 2016 – Grzebielec/Komisija

(Zadeva F-96/15) (1)

(2016/C 222/80)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 294, 7.9.2015, str. 84.