20.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 222/50


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 3 mai 2016 – Grzebielec/Comisia

(Cauza F-96/15) (1)

(2016/C 222/80)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 294, 7.9.2015, p. 84.