27.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/25


A TANÁCS 2012/225/KKBP HATÁROZATA

(2012. április 26.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/232/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. április 26-án elfogadta a 2010/232/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Unió nagyrabecsüléssel és elismeréssel követte a Burmában (Mianmarban) az utóbbi egy év során végbement történelmi változásokat, és bátorította a mélyreható reformoknak a politikai élet és a civil társadalom szereplőivel kialakuló partnerség keretében történő folytatását. Az Unió üdvözölte az e téren tett konkrét lépéseket.

(3)

E fejlemények fényében, valamint a reformfolyamat elismerésének jeleként és e folyamat ösztönzésére fel kell oldani a korlátozó intézkedéseket; ez alól kivétel a fegyverembargó és a belső elnyomásra használható felszerelésekre vonatkozó embargó, amelyeket fenn kell tartani.

(4)

A 2010/232/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/232/KKBP határozat 15. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ezt a határozatot 2013. április 30-ig kell alkalmazni.

(3)   A 3-13a. cikkben említett intézkedéseket 2013. április 30-ig fel kell függeszteni.”.

2. cikk

A mellékletben felsorolt személyeket törölni kell a 2010/232/KKBP határozat II. mellékletének J. részében szereplő személyek jegyzékéből.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2012. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BØDSKOV


(1)  HL L 105., 2010.4.27., 22. o.


MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe, más néven Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham, más néven Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai, más néven Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung más néven Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein, más néven Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Htun Zaw Win százados

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw