17.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 15/5


Īpašais ziņojums Nr. 2/2018

“Eiropas Centrālās bankas darbības efektivitāte, īstenojot banku krīzes vadību”

(2018/C 15/05)

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts Īpašais ziņojums Nr. 2/2018 “Eiropas Centrālās bankas darbības efektivitāte, īstenojot banku krīzes vadību”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē: http://eca.europa.eu.