ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 11

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
16 januari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 011/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4944 – SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 011/02

Eurons växelkurs

2

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 011/03

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1)

3

2008/C 011/04

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning (1)

7

2008/C 011/05

Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1)

9


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 011/06

MEDIA 2007 – Utveckling, distribution, marknadsföring och yrkesutbildning – Inbjudan att lämna förslag – EACEA/03/08 – Yrkesutbildning

14

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 011/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4896 – CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5019 – Holtzbrinck/SevenOne/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

17

2008/C 011/09

Statligt stöd – Spanien – Statligt stöd C 52/07 (f.d. NN 64/07) – Textilprogram – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (1)

18


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV