ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 11

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
16 ianuarie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 011/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 011/02

Rata de schimb a monedei euro

2

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2008/C 011/03

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (1)

3

2008/C 011/04

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 68/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE referitor la ajutorul pentru formare (1)

7

2008/C 011/05

Publicarea deciziilor statelor membre de a acorda sau de a retrage licențele de funcționare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului privind licențele operatorilor de transport aerieni (1)

9


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2008/C 011/06

MEDIA 2007 — Dezvoltare, distribuție, promovare și formare — Apel pentru propuneri — EACEA/03/08 — Formare

14

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2008/C 011/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

17

2008/C 011/09

Ajutor de Stat — Spania — Ajutor de Stat C 52/07 (ex NN 64/07) — Programul privind industria textilă — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE (1)

18


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO