ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 11

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
16ta' Jannar 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 011/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 011/02

Rata tal-kambju ta' l-euro

2

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2008/C 011/03

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju (1)

3

2008/C 011/04

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna għat-taħriġ (1)

7

2008/C 011/05

Pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet għall-għoti jew għar-revoka ta' liċenzji għall-operat skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 dwar il-liċenzjar ta' air carriers (trasportaturi bl-ajru) (1)

9


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kummissjoni

2008/C 011/06

MEDIA 2007 — Żvilupp, Distribuzzjoni, Promozzjoni u Formazzjoni — Sejħa għal proposti — EACEA/03/08 — Formazzjoni

14

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2008/C 011/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata (1)

17

2008/C 011/09

Għajnuna Statali — Spanja — Għajnuna mill-Istat C 52/07 (ex NN 64/07) — Programm tat-Tessuti — Stedina għas-sottomissjoni ta' kummenti skond l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE (1)

18


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT