ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 11

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 16. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 011/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 011/02

Euro maiņas kurss

2

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 011/03

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (1)

3

2008/C 011/04

Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (1)

7

2008/C 011/05

Dalībvalstu lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu (1)

9


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2008/C 011/06

MEDIA 2007 — Izstrāde, izplatīšana popularizēšana un training — Aicinājums iesniegt priekšlikumus — EACEA/03/08 — Training

14

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 011/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

17

2008/C 011/09

Valsts atbalsts — Spānija — Valsts atbalsts C 52/07 (ex NN 64/07) — Tekstila programma — Aicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu (1)

18


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV