ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 11

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
16. januar 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 011/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 011/02

Euroens vekselkurs

2

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 011/03

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (1)

3

2008/C 011/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (1)

7

2008/C 011/05

Offentliggørelse af medlemsstaternes afgørelser om at udstede eller tilbagekalde licenser i henhold til artikel 13, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber (1)

9


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2008/C 011/06

MEDIA 2007 — Udvikling, distribution, markedsføring og uddannelse — Indkaldelse af forslag — EACEA/03/08 — Uddannelse

14

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 011/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

17

2008/C 011/09

Statsstøtte — Spanien — Statsstøtte C 52/07 (ex NN 64/07) — Tekstilprogram — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1)

18


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA