12.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/37


Tožba, vložena 14. marca 2012 – ZZ proti BEREC

(Zadeva F-35/12)

2012/C 138/87

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se za tožečo stranko po opravljenem zdravniškem pregledu pred zaposlitvijo uporabi določba o zdravstvenem pridržku od datuma začetka njene zaposlitve, in odločbe o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper odločbo, da se zanjo uporabi določba o zdravstvenem pridržku od datuma začetka njene zaposlitve;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba, da se za tožečo stranko uporabi določba o zdravstvenem pridržku od datuma začetka njene zaposlitve;

BERECU naj se naloži plačilo stroškov.