12.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/37


Kanne 14.3.2012 — ZZ v. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

(Asia F-35/12)

2012/C 138/87

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaajat: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota palvelukseenoton yhteydessä suoritetun lääkärintarkastuksen perusteella tehty päätös lääketieteellisen varauman soveltamisesta kantajaan hänen tehtävässä aloittamisestaan lähtien ja päätös kantajan valituksen hylkäämisestä

Vaatimukset

Päätös, jolla hylättiin kantajan tekemä valitus päätöksestä lääketieteellisen varauman soveltamisesta häneen tehtävässä aloittamisestaan lähtien, on kumottava.

Mikäli tarpeellista, päätös lääketieteellisen varauman soveltamisesta kantajaan hänen tehtävässä aloittamisestaan lähtien on kumottava.

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.