Subject of the case
Dizpozitiv

Subject of the case

Obiectul

În principal, cerere de suspendare în parte a executării Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (JO L 336, p. 24) și, în subsidiar, cerere de suspendare în întregime a executării acestei decizii

Dizpozitiv

Dispozitivul

1) Respinge cererea de măsuri provizorii.

2) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.