Onderwerp
Dictum

Onderwerp

Voorwerp

Verzoek, primair, tot gedeeltelijke opschorting van de tenuitvoerlegging van besluit 2010/787/EU van de Raad van 10 december 2010 betreffende staatssteun ter bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen (PB L 336, blz. 24), en, subsidiair, tot volledige opschorting van de tenuitvoerlegging van dit besluit

Dictum

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.