Subject of the case
Parti operattiva

Subject of the case

Suġġett

Prinċipalment, talba għas-sospensjoni parzjali tal-eżekuzzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/787/UE, tal-10 ta’ Diċembru 2010, dwar Għajnuna mill-Istat biex jiġi ffaċilitat l-għeluq ta’ minjieri tal-faħam li mhumiex kompettitivi (ĠU L 336, p. 24) u, sussidjarjament, talba għas-sospensjoni totali tal-eżekuzzjoni ta’ din id-deċiżjoni.

Parti operattiva

Dispożittiv

1) It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

2) L-ispejjeż huma rriżervati.