Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Primāri, pieteikums daļēji apturēt Padomes 2010. gada 10. decembra Lēmuma 2010/787/ES par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai (OV L 336, 24. lpp.) izpildi un, pakārtoti, pieteikums pilnībā apturēt šī lēmuma izpildi

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2) lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.