Subject of the case
Rendelkező rész

Subject of the case

Tárgy

Elsődlegesen a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10‑i 2010/787/EU tanácsi határozat (HL L 336., 24. o.) végrehajtásának részleges felfüggesztése iránti kérelem, és másodlagosan e határozat végrehajtásának teljes egészében való felfüggesztése iránti kérelem.

Rendelkező rész

Rendelkező rész

1) A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2) A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.