Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Hakemus, jossa on vaadittu ensisijaisesti kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi annettavasta valtiontuesta 10.12.2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/787/EU (EUVL L 336, s. 24) täytäntöönpanon lykkäämistä osittain ja toissijaisesti kyseisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä kokonaisuudessaan

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Välitoimihakemus hylätään.

2) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.