10.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.5167 – EMC/Iomega)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 175/04)

Dne 2. junija 2008 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij,

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32008M5167. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo (http://eur-lex.europa.eu).