24.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 74/4


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 74/03

Datum för antagande av beslutet

26.1.2010

Referensnummer för statligt stöd

E 5/05

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Jaarlijkse financiering van de Nederlandse publieke omroep

Rättslig grund

Mediawet 2008 (Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet) en Mediabesluit 2008 (Besluit van 29 december 2008 houdende vaststelling van een nieuw Mediabesluit)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 750 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Media

Den beviljande myndighetens namn och adress

Nederlandse overheid

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

22.12.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 524/09

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland

Rättslig grund

Wet op het specifiek cultuurbeleid, Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 12 miljoner EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

10.7.2007–31.7.2013

Ekonomisk sektor

Media

Den beviljande myndighetens namn och adress

Nederlands Fonds voor de Film (Dutch Film Fund)

Jan Luykenstraat 2

1071 CM Amsterdam

NEDERLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

27.1.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 573/09

N 647/09

Medlemsstat

Frankrike, Spanien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aide à la mise en œuvre et à l'exploitation de l'autoroute de la mer entre le port de Nantes-Saint-Nazaire (France) et le port de Gijón (Espagne)

Ayuda a la puesta en marcha y explotación de la autopista del mar entre el puerto de Nantes-Saint-Nazaire (Francia) y el puerto de Gijón (España)

GLD Atlantique

Rättslig grund

La convention de mise en œuvre et d’exploitation de l'Autoroute de la Mer entre le port de Nantes-Saint-Nazaire (France) et le port de Gijón (Espagne) entre, d'une part, la République Française, le Royaume d'Espagne, et, d'autre part, la Société GLD Atlantique, signée le 28 avril 2009 à Madrid.

L’accord international entre la République Française et le Royaume d’Espagne relatif à la sélection, à la mise en œuvre et au financement de deux projets d’autoroutes de la mer sur la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord paraphé à Madrid le 28 avril 2009.

Convenio de puesta en marcha y explotación de la Autopista del Mar entre el Puerto de Nantes-Saint Nazaire (Francia) y el Puerto de Gijón (España) entre, por un lado, la República Francesa y el Reino de España y, por otro, la empresa GLD Atlantique, firmado en Madrid el 28 de abril de 2009.

Acuerdo internacional entre la República Francesa y el Reino de España relativo a la selección, la puesta en marcha y la financiación de dos proyectos de autopistas del mar en la Fachada Atlántica-La Mancha-Mar del Norte, firmado en Madrid el 28 de abril de 2009.

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Sektorutveckling, Stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 30 miljoner EUR

15 miljoner EUR per medlemsstat

Stödnivå

35 %

Varaktighet

1.2.2010–31.3.2014

Ekonomisk sektor

Sjö- och kusttransporter

Den beviljande myndighetens namn och adress

DGITM/DST/MIF, La Grande Arche — Paroi sud

92055 La Défense Cedex

FRANCE

Ministerio de Fomento — Organismo Público Puertos del Estado

Avda. del Partenón, 10

28042 Madrid

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

12.2.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 657/09

Medlemsstat

Italien

Region

Marche

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aiuto di Stato N 657/09 — Italia — Modifica Aiuto di Stato N 12/09 — Regione Marche — Finanziamento Pubblico di investimenti in infrastrutture nell’aeroporto di Falconara

Rättslig grund

Programma Attuativo Regionale del Fondo Aeree Sottoutilizzate

Modalità attuative del programma operativo della regione Marche — POR FESR competitività 2007-2013

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling, Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp 3,9 miljoner EUR

Stödnivå

89 %

Varaktighet

1.2.2010–31.12.2013

Ekonomisk sektor

Flygtransport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Marche

PF Mobilita, Trasporti, Infrastrutture

Via Gentile da Fabriano 2/4

60125 Ancona AN

ITALIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

12.2.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 712/09

Medlemsstat

Spanien

Region

País Vasco

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Régimen de ayuda para las actividades culturales de ámbito supramunicipal en el País Vasco

Rättslig grund

Orden de 28 de Diciembre de 2009, de la Consejería de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 0,6 miljoner EUR;

Totalt planerat stödbelopp 0,6 miljoner EUR

Stödnivå

60 %

Varaktighet

16.2.2010–16.7.2010

Ekonomisk sektor

Rekreation, kultur och sport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Gobierno Vasco

Dpto. de Cultura

C /Donostia — San Sebastián

01010 — Vitoria — Gasteiz

País Vasco

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm