2003R1788 — SL — 01.04.2008 — 005.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 1788/2003

z dne 29. septembra 2003

o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

(UL L 270, 21.10.2003, p.123)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007

L 299

1

16.11.2007