20.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 255/15


Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) muutmine

ETKR Helicas

(2018/C 255/05)

I.   ETKRi nimi, aadress ja kontaktisik

Ametlik nimi: muutusteta

Registrijärgne asukoht: muutusteta

Kontaktisik: muutusteta

E-post: helicas.egtc@gmail.com

Rühmituse internetiaadress: loomisel

II.   ETKRi kontaktisiku, direktori, registrijärgse asukoha, internetiaadressi muutmine

Uus kontaktisik: muutusteta

Uus vastutav isik (direktor): Yiannis Anastasiadis

Uus registrijärgne asukoht: muutusteta

Uus internetiaadress: loomisel

III.   Uued liikmed (1)

Uusi liikmeid ei ole

Ametlik nimi:

Postiaadress:

Internetiaadress:

Liikme liik:

Riik:


(1)  Palun lisage need andmed iga uue liikme kohta.