4.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 243/45


Recurs introdus la 12 mai 2016 de José Luis Ruiz Molina împotriva Hotărârii din 2 martie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-60/15, Ruiz Molina/OAPI

(Cauza T-233/16 P)

(2016/C 243/50)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Spania) (reprezentanți: N. Lhoëst și S. Michiels, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile

Recurentul solicită Tribunalului:

anularea Hotărârii Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene din 2 martie 2016 pronunţate în cauza F-60/15,

obligarea pârâtului din recurs la plata cheltuielilor de judecată efectuate în ambele căi de atac.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) din Regimul aplicabil altor agenţi ai Uniunii Europene.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea autorităţii de lucru judecat a Hotărârii din 15 septembrie 2011, Bennett şi alţii/OAPI, F-102/09, EU:F:2011:138.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru privind munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP (JO 1999, L 175, p. 43), care a pus în aplicare acordul-cadrul privind munca pe durată determinată încheiat la 18 martie 1999 între organizaţiile interprofesionale cu vocaţie generală, precum şi principiile şi standardele consacrate în dreptul social internaţional cu privire la stabilitatea ocupării forţei de muncă

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe nemotivarea hotărârii atacate.