4.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/45


2016 m. gegužės 12 d. José Luis Ruiz Molina pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. kovo 2 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-60/15 Ruiz Molina/VRDT

(Byla T-233/16 P)

(2016/C 243/50)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: José Luis Ruiz Molina (Alikantės San Chuanas, Ispanija), atstovaujamas advokatų N. Lhoëst ir S. Michiels

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Reikalavimai

Apeliantas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. kovo 2 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą byloje F-60/15,

priteisti iš kitos apeliacinio proceso šalies visas abiejų instancijų bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnio pirmos pastraipos pažeidimu.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su 2011 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Bennett ir kt./VRDT, F-102/09, EU:F:2011:138, res judicata galios pažeidimu.

3.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368), kuria įgyvendintas 1999 m. kovo 18 d. bendrųjų skirtingų pramonės šakų organizacijų sudarytas Bendrasis susitarimas dėl terminuotų darbo sutarčių, ir nusistovėjusių tarptautinės socialinės teisės principų ir standartų dėl darbo stabilumo pažeidimu.

4.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su nepakankamu skundžiamo sprendimo motyvavimu.