ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.247.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 247

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
21 septembrie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 825/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 de stabilire a formei și conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA și FEADR, precum și în scopuri de monitorizare și prognoză

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 826/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce privește achiziționarea și vânzarea untului și a laptelui praf degresat

44

 

 

Regulamentul (UE) nr. 827/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

46

 

 

Regulamentul (UE) nr. 828/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna septembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

48

 

 

Regulamentul (UE) nr. 829/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii septembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

49

 

 

Regulamentul (UE) nr. 830/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii septembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

51

 

 

Regulamentul (UE) nr. 831/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii septembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

53

 

 

DECIZII

 

 

2010/561/UE

 

*

Decizia Comisiei din 25 mai 2010 privind dispozițiile naționale notificate de Regatul Danemarcei în ceea ce privește adaosul de nitriți în anumite produse din carne [notificată cu numărul C(2010) 3301]

55

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2010/562/UE

 

*

Decizia nr. 1/2010 a Consiliului mixt CARIFORUM-UE instituit prin Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din 17 mai 2010 privind adoptarea regulamentului de procedură pentru Consiliul mixt CARIFORUM-UE, Comitetul CARIFORUM-UE pentru comerț și dezvoltare și comitetele speciale

66

 

 

2010/563/UE

 

*

Decizia nr. 2/2010 a Consiliului mixt CARIFORUM-UE instituit prin Acordul de instituire a unui acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, din 17 mai 2010 privind adoptarea regulamentului de procedură pentru soluționarea litigiilor și a codului de conduită pentru arbitri și mediatori

76

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2010/564/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 octombrie 2009 privind schema de ajutoare de stat C 61/03 (ex NN 42/01) pusă în aplicare de Italia în favoarea industriei aeronautice [notificată cu numărul C(2009) 8097]  (1)

85

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.