ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.247.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 247

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
21 ta' Settembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 825/2010 tal-20 ta’ Settembru 2010 li jistabbilixxi l-forma u l-kontenut tal-informazzjoni dwar il-kontabbiltà li għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni għall-fini tal-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR kif ukoll għall-finijiet ta' monitoraġġ u previżjoni

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 826/2010 tal-20 ta’ Settembru 2010 li jidderoga mir-Regolament (UE) Nru 1272/2009 fir-rigward ta’ xiri u bejgħ ta’ butir u ta’ trab tal-ħalib xkumat

44

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 827/2010 tal-20 ta’ Settembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

46

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2010 tal-20 ta’ Settembru 2010 dwar il-kwistjoni tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet li tressqu fl-ewwel 7 ijiem ta' Settembru 2010 skont il-kwota tariffarja għaċ-ċanga ta' kwalità għolja amministrata mir-Regolament (KE) Nru 620/2009

48

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 829/2010 tal-20 ta’ Settembru 2010 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Settembru 2010 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

49

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 830/2010 tal-20 ta’ Settembru 2010 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Settembru tal-2010 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

51

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 831/2010 tal-20 ta’ Settembru 2010 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Settembru tal-2010 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

53

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/561/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Mejju 2010 li tikkonċerna dispożizzjonijiet nazzjonali notifikati mid-Danimarka dwar iż-żieda ta’ nitritu ma’ ċerti prodotti tal-laħam (notifikata bid-dokument numru C(2010) 3301)

55

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2010/562/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2010 tal-Kunsill Konġunt CARIFORUM-UE stabbilit bil-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati tal-CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, tas-17 ta’ Mejju 2010 dwar l-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill Konġunt CARIFORUM-UE, il-Kumitat tal-Kummerċ u tal-Iżvilupp tal-CARIFORUM-UE u l-Kumitati Speċjali

66

 

 

2010/563/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2010 tal-Kunsill Konġunt CARIFORUM-UE stabbilit bil-Ftehim li jistabbilixxi Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati tal-CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, tas-17 ta’ Mejju 2010 dwar l-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura għas-Soluzzjoni tat-Tilwim u l-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Arbitri u l-Medjaturi

76

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

 

2010/564/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2009 Dwar ir-reġim tal-għajnuna mill-istat C 61/2003 (ex NN 42/01) li l-Italja qiegħda tagħti lill-industrija ajrunawtika (notifikata bid-dokument numru C(2009) 8097)  ( 1 )

85

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.