ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.247.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 247

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. rugsėjo 21d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 825/2010, kuriuo nustatomi Komisijai teiktinos apskaitos informacijos, reikalingos EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitoms tikrinti ir tvirtinti, stebėjimo duomenims rinkti ir prognozėms rengti, forma ir turinys

1

 

*

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 826/2010, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 nuostatų dėl sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo ir pardavimo

44

 

 

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 827/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

46

 

 

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 828/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. rugsėjo mėnesio dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

48

 

 

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 829/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. rugsėjo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

49

 

 

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 830/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. rugsėjo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

51

 

 

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 831/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. rugsėjo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

53

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/561/ES

 

*

2010 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su nitritų dėjimu į tam tikrus mėsos produktus, apie kurias pranešė Danija (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 3301)

55

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2010/562/ES

 

*

2010 m. gegužės 17 d. CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtos CARIFORUM ir ES jungtinės tarybos sprendimas Nr. 1/2010 dėl CARIFORUM ir ES jungtinės tarybos, CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komiteto ir specialiųjų komitetų darbo tvarkos taisyklių priėmimo

66

 

 

2010/563/ES

 

*

2010 m. gegužės 17 d. Jungtinės CARIFORUM ir es Tarybos, įsteigtos CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu, Sprendimas Nr. 2/2010 dėl ginčų sprendimo procedūrų taisyklių ir arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso priėmimo

76

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

 

2010/564/EB

 

*

2009 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 61/03 (ex NN 42/01), kurią Italija suteikė aviacijos pramonei (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8097)  (1)

85

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.