ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.247.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 247

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. szeptember 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 825/2010/EU rendelete (2010. szeptember 20.) az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 826/2010/EU rendelete (2010. szeptember 20.) a vaj és a sovány tejpor felvásárlása és értékesítése tekintetében az 1272/2009/EU rendelettől való eltérésről

44

 

 

A Bizottság 827/2010/EU rendelete (2010. szeptember 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

46

 

 

A Bizottság 828/2010/EU rendelete (2010. szeptember 20.) a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2010. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

48

 

 

A Bizottság 829/2010/EU rendelete (2010. szeptember 20.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2010. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

49

 

 

A Bizottság 830/2010/EU rendelete (2010. szeptember 20.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2010. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

51

 

 

A Bizottság 831/2010/EU rendelete (2010. szeptember 20.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2010. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

53

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/561/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. május 25.) a nitrit egyes húskészítményekhez történő hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2010) 3301. számú dokumentummal történt)

55

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2010/562/EU

 

*

Az egyrészről a Cariforum-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott Cariforum–EU Közös Tanács 1/2010 sz. határozata (2010. május 17.) a Cariforum–EU Közös Tanács, a Cariforum–EU Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság és a különbizottságok eljárási szabályzatainak elfogadásáról

66

 

 

2010/563/EU

 

*

Az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott Közös CARIFORUM–EU Tanács 2/2010 sz. határozata (2010. május 17.) a vitarendezési eljárási szabályoknak, valamint a választott bírók és közvetítők magatartási kódexének az elfogadásáról

76

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

 

2010/564/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 28.) az Olaszország által a repüléstechnikai ipar részére nyújtott C 61/03 (korábbi NN 42/01) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2009) 8097. számú dokumentummal történt)  (1)

85

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.