ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.247.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 247

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
21. september 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 825/2010, 20. september 2010, millega nähakse ette selliste raamatupidamisandmete vorm ja sisu, mis tuleb esitada komisjonile seoses EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuste kontrollimise ja heakskiitmisega ning järelevalveks ja prognooside tegemiseks

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 826/2010, 20. september 2010, millega kehtestatakse erand määrusest (EL) nr 1272/2009 seoses või ja lõssipulbri kokkuostu ja müügiga

44

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 827/2010, 20. september 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

46

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 828/2010, 20. september 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2010. aasta septembri esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 620/2009 alusel hallatavate kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvootide raames

48

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 829/2010, 20. september 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud 2010. aasta septembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

49

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 830/2010, 20. september 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2010. aasta septembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

51

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 831/2010, 20. september 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2010. aasta septembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

53

 

 

OTSUSED

 

 

2010/561/EL

 

*

Komisjoni otsus, 25. mai 2010, Taani teatatud riiklike õigusnormide kohta, mis käsitlevad nitriti lisamist teatavatele lihatoodetele (teatavaks tehtud numbri K(2010) 3301 all)

55

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTUVÕETUD ÕIGUSAKTID

 

 

2010/562/EL

 

*

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel loodud CARIFORUMi-ELi ühisnõukogu otsus nr 1/2010, 17. mai 2010, CARIFORUMi-ELi ühisnõukogu, CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee ning erikomiteede töökorra vastuvõtmise kohta

66

 

 

2010/563/EL

 

*

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel loodud CARIFORUMi-ELi ühisnõukogu otsus nr 2/2010, 17. mai 2010, vaidluste lahendamise töökorra ning vahekohtute liikmete ja vahendajate tegevusjuhendi vastuvõtmise kohta

76

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud õigusaktid

 

 

2010/564/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. oktoober 2009, riigiabi C 61/03 (ex N 42/01) kohta, mida Itaalia on andnud lennundussektorile (teatavaks tehtud numbri K(2009) 8097 all)  (1)

85

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.