22.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 287/17


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 4 iunie 2012 — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Cauza C-278/12)

2012/C 287/30

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: A. Adil

Pârât: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Întrebările preliminare

1.

Articolul 21 din Codul frontierelor Schengen (1) trebuie interpretat în sensul că se opune exercitării unei competențe naționale, precum cea acordată prin articolul 50 din Vreemdelingenwet 2000 și reglementată în detaliu la articolul 4.17a din Vreemdelingenbesluit 2000, care permite efectuarea de verificări ale persoanelor în zonele din spatele frontierelor interne în vederea verificării aspectului dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile în statul membru privind o ședere legală?

2.

a)

Articolul 21 din Codul frontierelor Schengen se opune verificărilor naționale, precum cele prevăzute la articolul 50 din Vreemdelingenwet 2000, care se efectuează în baza informațiilor generale și datelor empirice privind șederea ilegală a persoanelor în locul în care se va desfășura verificarea, astfel cum s-a stabilit la articolul 4.17a alineatul 2 din Vreemdelingenbesluit 2000, sau, în cazul efectuării unor astfel de verificări, trebuie să existe indicii concrete că o persoană se află ilegal în statul membru respectiv?

b)

Articolul 21 din Codul frontierelor Schengen se opune unei astfel de verificări, dacă aceasta se efectuează pentru a obține informațiile generale și valorile empirice referitoare la o ședere ilegală, menționate la litera (a), și dacă acest lucru se desfășoară într-o măsură limitată?

3.

Articolul 21 din Codul frontierelor Schengen trebuie interpretat în sensul că prin limitarea competenței de verificare în modul stabilit printr-o reglementare legală, precum articolul 4.17a din Vreemdelingenbesluit 2000, se garantează în mod suficient faptul că o verificare nu poate avea în realitate efectul unei verificări la trecerea frontierei, interzisă în temeiul articolului 21 din Codul frontierelor Schengen?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO L 105, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 8, p. 5).