22.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 287/17


A Raad van State (Hollandia) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. Adil; másik fél: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(C-278/12. sz. ügy)

2012/C 287/30

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Fellebbező: A. Adil

Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a Schengeni határ-ellenőrzési kódex (1) 21. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti hatáskör gyakorlása, mint amelyet a 2000. évi Vreemdelingenwet 50. cikke biztosít, és a 2000. évi Vreemdelingenbesluit 4.17a. cikke pontosabban szabályoz, amelynek keretében a belső határok közelében személyellenőrzéseket végeznek annak ellenőrzése érdekében, hogy teljesülnek-e a tagállamban a jogszerű tartózkodáshoz előírt feltételek?

2.

a)

Ellentétes-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikkével az olyan nemzeti ellenőrzés, mint amilyet a 2000. évi Vreemdelingenwet 50. cikke előír, amelyet a 2000. évi Vreemdelingenbesluit 4.17a. cikke (2) bekezdésének megfelelően a személyeknek az ellenőrzés helyén való, illegális tartózkodásáról szerzett általános információk, vagy az arról szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos adatok alapján folytatnak le, vagy az ilyen ellenőrzés végrehajtásához konkrét információkkal kell rendelkezni arra vonatkozóan, hogy az ellenőrizni kívánt személy illegálisan tartózkodik az érintett tagállamban?

b)

Ellentétes-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikkével az ilyen ellenőrzés abban az esetben, ha azt az a) pontban szereplő, az illegális tartózkodásra vonatkozó általános információk és tapasztalatok megszerzése érdekében hajtják végre, és arra korlátozott mértékben kerül sor?

3.

Úgy kell-e értelmezni a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikkét, hogy az ellenőrzési hatáskörnek a 2000. évi Vreemdelingenbesluit 4.17a. cikkéhez hasonló törvényi rendelkezésben meghatározott módon való korlátozása elegendő mértékben biztosítja azt, hogy az ellenőrzés gyakorlatilag ne minősüljön a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikke által tiltott, határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmú ellenőrzésnek?


(1)  A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 1. o.).