26.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 151/31


Beroep ingesteld op 22 februari 2012 — Sorouh/Raad

(Zaak T-102/12)

2012/C 151/54

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Sorouh Joint Stock Company (Damascus, Syrië) (vertegenwoordiger: E. Ruchat, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

verzoeksters vordering ontvankelijk en gegrond verklaren;

bijgevolg besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011, verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 en de daaruit volgende uitvoeringshandelingen nietig verklaren, voor zover zij verzoekster betreffen;

de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan, die in wezen overeenkomen met die welke zijn aangevoerd in de zaken T-432/11, Makhlouf/Raad (1), en T-433/11, Makhlouf/Raad (2).


(1)  PB 2011, C 290, blz. 13.

(2)  PB 2011, C 290, blz. 14.